หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
นายปณชัย รัตนพันธ์
นายก อบต.ท่าชัย
 
 
 
 
 
     
 

จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 2,432 หลังคาเรือน

ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมถนนทุกสาย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน 11 หมายเลข

หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุม ร้อยละ 100 ของพื้นที่
 
           

ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน 2,432หลังคาเรือน

หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง

ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย 400 ลบ.ม./วัน

แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก แหล่งน้ำใต้ดิน จำนวน 12 แห่ง
 

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 4 แห่ง

โรงสีข้าว จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้า จำนวน 119 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง

เสาสัญญานโทรศัพท์ จำนวน 3 แห่ง

รีสอร์ท จำนวน 2 แห่ง

บ้านเช่า จำนวน 7 แห่ง

ร้านเกมส์ จำนวน 3 แห่ง

ตลาดนัด จำนวน 1 แห่ง

กิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
  (โรงสีขนาดเล็ก) จำนวน 1 แห่ง

กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน หมู่ที่ 1-10

กลุ่มอาชีพทำเครื่องจักรสานจากผักตบชวา
    หมู่ที่ 1

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อเกษตรกร หมู่ที่ 3

กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ที่ 4,5

กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 5

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลา หมู่ที่ 6

กลุ่มป้องกันกำจัดหอยเชอร์รี่ หมู่ที่ 7

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 7

กลุ่มข้าวปลอดสารพิษ หมู่ที่ 6,10

กลุ่มไข่เยี่ยวม้าปลอดสาร หมู่ที่ 11

กลุ่มผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7

กลุ่มทำเต้าเจี้ยว หมู่ที่ 7
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10