หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าชัย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 
นายปณชัย รัตนพันธ์
นายก อบต.ท่าชัย
 
 
 
 
 
     
 


นางสาววัชรมนฏ์ ลักษณ์สุวรรณ์
ปลัด อบต.ท่าชัย
 
 


นางสาวสุจิตรา ทองกาสี
หัวหน้าสำนักปลัด


นายศิริวัฒน์ แก้วกิ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางเจนเนตร ธีรพินิจกิจการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวรัชฎา เกิดละออ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ


จ.ท.วงศกร รอดไม้
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 056-475077 ต่อ 14


-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ/ชำนาญการ


นางสาวสุวิชา จำเนียรพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางณัฐญา จันทร์เรือง
ครู


นางสาวมาลินี เกลี้ยงกลม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางโชติมา อิ่มมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายธนานันท์ ด่านอุดม
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวนันทวัน ทรัพย์เมือง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุธาทิพย์ ทับพุ่ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางทัศนีย์ วงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสาวิณี หรั่งเพ็ชร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุชาดา แสงเย็น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางวาสนา แปลพิมพา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายนิรัญ ปั้นพัว
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า


นายธีรวุฒิ สุชาติวุฒิ
นักการภารโรง


นางจันทร์พร ถิตย์สถาน
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


นายสมยศ ธรรมศักดิ์ชัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย


นายชนกันต์ จันทร์เรือง
พนักงานจ้างเหมาไฟฟ้า


นายภาสวร พุ่มพุทรา
พนักงานขับรถน้ำ


นายเกียรติคุณ ชมทวนไทย
พนักงานจ้างทั่วไป


นางบังอร ปั้นพัว
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10