หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
.....................
นายก อบต.ท่าชัย
 
 
 
 
     
 


นางสาววัชรมนฏ์ ลักษณ์สุวรรณ์
ปลัด อบต.ท่าชัย
 
 


นางสาวสุจิตรา ทองกาสี
หัวหน้าสำนักปลัด


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางเจนเนตร ธีรพินิจกิจการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวรัชฎา เกิดละออ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวณัฐชานันท์ ธัญญาณัฏฐสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาวมัลลิกา เทพอาจ
นักวิชาการศึกษาปฎิการ


นางสาวสุวิชา จำเนียรพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางณัฐญา จันทร์เรือง
ครู


นางสาวมาลินี เกลี้ยงกลม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางโชติมา อิ่มมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายธนานันท์ ด่านอุดม
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวนันทวัน ทรัพย์เมือง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุธาทิพย์ ทับพุ่ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางทัศนีย์ วงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสาวิณี หรั่งเพ็ชร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุชาดา แสงเย็น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10