หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าชัย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
นายปณชัย รัตนพันธ์
นายก อบต.ท่าชัย
 
 
 
 
 
     
 
นางสาววัชรมนฏ์ ลักษณ์สุวรรณ์
ปลัด อบต.ท่าชัย
โทร : 096-7913636
 
 
นางสาวสุจิตรา ทองกาสี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-6413623
นายศิริวัฒน์ แก้วกิ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 086-2042533
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวรัชฎา เกิดละออ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 091-9146394
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวสุวิชา จำเนียรพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 096-4692295
นางณัฐญา จันทร์เรือง
ครู
โทร : 089-8583977
นางสาวมาลินี เกลี้ยงกลม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 081-6980219
นางโชติมา อิ่มมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 084-5923867
นายธนานันท์ ด่านอุดม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 087-5710580
นางสาวนันทวัน ทรัพย์เมือง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087-7291505
นางสุธาทิพย์ ทับพุ่ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087-7322158
นางทัศนีย์ วงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 081-7401561
นางสาวสาวิณี หรั่งเพ็ชร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 091-3832168
นางสาวสุชาดา แสงเย็น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 091-3832168
นายนิรัญ ปั้นพัว
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า
โทร : 083-6271572
นายธีรวุฒิ สุชาติวุฒิ
นักการภารโรง
โทร : 063-3846479
นางจันทร์พร ถิตย์สถาน
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
โทร : 082-4069590
นายสมยศ ธรรมศักดิ์ชัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทร : 083-1098101
นายชนกันต์ จันทร์เรือง
พนักงานจ้างเหมาไฟฟ้า
โทร : 061-8944697
นายภาสวร พุ่มพุทรา
พนักงานขับรถน้ำ
โทร : 061-0604059
นายเกียรติคุณ ชมทวนไทย
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 091-0287642
นางบังอร ปั้นพัว
คนงานทั่วไป
โทร : 082-4017535
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10