หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาววัชรมนฏ์ ลักษณ์สุวรรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย
โทร : 056-475077 ต่อ 12
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุจิตรา ทองกาสี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056-475077 ต่อ 14


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056-475077 ต่อ 13


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056-475077 ต่อ 15