หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าชัย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 
นายปณชัย รัตนพันธ์
นายก อบต.ท่าชัย
 
 
 
  แผนการดำเนินงาน
   
     
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย  ได้มีมติเห็นชอบและได้เสนอร่างแผนการดำเนินงานดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย  ในวันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

             ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถนำแผนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย  จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  (รายละเอียดตามแบบ ผด.๐1 , ผด.02 , ผด.๐๒/1  และ ผด.03  ที่แนบท้ายประกาศนี้) โดยสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย  หมู่ที่ 4  ตำบลท่าชัย  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท   โทรศัพท์ 056-475077  

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มี.ค. 2565 เวลา 15.04 น. โดย Administrator

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10