หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
.....................
นายก อบต.ท่าชัย
 
 
 
 
     
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.สุขเดือนห้า   ประชุมประชาคม ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๓ แผนเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓   23 ม.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.สุขเดือนห้า   ประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓   23 ม.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.สุขเดือนห้า   สำรวจความคิดเห็นการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า   23 ม.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โพงาม   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 13009 สายกลาง หมู่ที่ 9 บ้านใหม่   23 ม.ค. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โพงาม   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 13010 สายบ้านพระขาว หมู่ที่ 4 บ้านพระขาว   23 ม.ค. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โพงาม   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 13007 สายทางสะพานข้ามวัดโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์งาม   23 ม.ค. 2563 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โพงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษต่อเนื่อง 1 ชั้น 15x11 ) จำนวน 2 กล่อง แผนงานสังคมสงเคราะห์   23 ม.ค. 2563 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โพงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตรบริเวณคันบ่ง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 บ้านม่วงงาม   23 ม.ค. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ      23 ม.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.สะพานหิน   โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง   23 ม.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ห้วยกรดพัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา   23 ม.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางหลวง   เอกสารประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่ หมู่ที่5   23 ม.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางหลวง   TOR จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคาร งบประมาณ2563   23 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางขุด   โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสายทางเข้าวัดพร้าว ถุงแยกถนนเลียบแม่น้ำน้อย หมู่ ๗    22 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางขุด   ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสายทางเข้าวัดค้างคาว ถึงทางแยกขึ้นสะพาน หมู่ ๘   22 ม.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดโคก   การกำหนดยื่นแบบชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563   22 ม.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ธรรมามูล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง)   22 ม.ค. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.สุขเดือนห้า   ประชุมสำรวจความคิดเห็นการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า   22 ม.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.สุขเดือนห้า   ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓   22 ม.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.สุขเดือนห้า   ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ประชุมประชาคมท้องถิ่นหมู่ที่ ๖   22 ม.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางหลวง   TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) ประจำปี2563   22 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางหลวง   TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)ประจำปี2563   22 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางหลวง   TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) ประจำปี2563   22 ม.ค. 2563 2
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.บ่อแร่   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง รับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่   22 ม.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง 416-53-0024,416-53-0025   22 ม.ค. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 607/td>
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10