หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
.....................
นายก อบต.ท่าชัย
 
 
 
 
     
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563  31 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติ่ม ครั้งที่ 2/2563  31 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  16 ก.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  15 มิ.ย. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  15 มิ.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563  29 พ.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563  13 ก.พ. 2563 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563  13 ก.พ. 2563 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประก่าศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย  29 ม.ค. 2563 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  19 พ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562  12 พ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  12 พ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฃัย ประจำปีงบประมาณ 2563  28 ต.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563  28 ต.ค. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563  9 ต.ค. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตารางรายรับจริง เดือนตุลาคม - กันยายน ปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชั  26 มิ.ย. 2562 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษีบำรุงท้องที่  26 มิ.ย. 2562 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่างๆ  26 มิ.ย. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายข้างบ้านนายปฏิพล แสงเย็น บ้านหลังดอน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าชัย  26 มิ.ย. 2562 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายทางขึ้นลงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอาจารย์พีระศักดิ์ บ้านวงษ์ขอม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าชัย  26 มิ.ย. 2562 60
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10