หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าชัย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
นายปณชัย รัตนพันธ์
นายก อบต.ท่าชัย
 
 
 
 
 
     
 


 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566  
 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัยร่วมกับประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล)ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัยร่วมกับประชาชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติ่มครั้งที่1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่1/2566 เพื่อนำปัญหาและความต้องการของประชาชน จัดทำเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมใรการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯเกิิดกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดประโยชน์ของประชาชน
ชื่อกิจกรรม/โครงการ:การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัยร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่1/2566
1.วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ:วันที่ 24 มีนาคม 2566
2.สถานที่ดำเนินการ:ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย
3.ประเด็น/้เรื่องในการมีส่วนร่วม พิจาณร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ประกอบด้วย โครงการด้านพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน จำนวน 26โครงการ
โครงการด้านที่เกินศักยภาพด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 5 โครงการ
4.สรุปข้อมูลผู้มีส่วนร่วม มีผู้เข้าร่วมประชุมกิจกรรม/โครงการ จำนวน 57 คน ได้แก่
ผู้บรหารท้องถิ่น และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทาชัยทุกท่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
สัดส่วนประชาคม
5.ผลจากการมีส่วนร่วม
โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการที่เพิ่มเติมและมีมัติเห็นชอบให้เพิ่มเติมโครงการลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่1/2566
6.การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนิน
นำโครงการที่ผ่านมติที่ประชุม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่1/2566และนำโครงการที่เป็นปํญหาความต้องการเร่งด่วนของแต่ละหมู่บ้านไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีและในส่วนที่เกิดศักยภาพได้นำโครงการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2566 เวลา 11.06 น. โดย Administrator

ผู้เข้าชม 112 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10