หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าชัย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
นายปณชัย รัตนพันธ์
นายก อบต.ท่าชัย
 
 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การขอรับสนับสนุนเงินในรูปแบบโครงการจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 ฯ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฯ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 21 
การปรับแผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 21 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นฯ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
ด่วนที่สุด การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยความรู้ฐานราก 3 มิติ ฯ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
การตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
ขอความร่วมมือสำรวจและตรวจสอบข้อมูลรายชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
ด่วนที่สุด การจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 54 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 54 
ด่วนที่สุด การดำเนินการตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 140 
ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ การบริหารจัดการ การจัดบริการด้านผู้สูงอายุในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
ด่วนที่สุด ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 29 
ด่วนที่สุด โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 29 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลฯ [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 22 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 31 
การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 43 
การส่งเสรืมสนับสนุนองค์กรสตรีขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจในระดับพื้นที่ [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
การช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็นที่ประสบภัยหนาว [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 43 
คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 21 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
การสำรวจความต้องการบุคลากรเพื่อฝึกอบรมผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 36 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 331
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10