หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทูยู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่จัดทำศูนย์พักคอย (Community lsolation Home lsolailon) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ บ้านวัดงิ้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำโครงการติดตั้งป้ายจราจรบังคับน้ำหนักบรรทุกขนาดมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบทสำนักสำราจและออกแบบ บ - ๓๓ จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำแผงเหล็กรีดลอน ขนาดหนา ๒.๕๐ มิลลิเมตร (การ์ดเลน) ยาว ๑๖.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดถนน สายยุทธศาสตร์ บ้านหัวยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาขนย้ายวัสดุขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินและวัชพืช คลองบางยายโม หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15