หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อมาตรวัดน้ำประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำประปาหมู่บ้าน บ้านหลังดอน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายข้างนานายวิเชียร จันทร์งาม หมู่ที่ ๓,๗,๑๑ ตำบลท่าชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาเปลี่ยนซัมเมอร์สซิเบิ้ลพร้อมแก้ไขระบบตู้ควบคุมบ้านท่าไม้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายอะคลิลิค ห้ามสูบบุหรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]

  (1)