ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าชัย
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 15 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256244,338150,82738,699107,694162,399110,25995,68289,32573,588118,31849,36628,3871,068,882
2561105,29941,39166,86974,59770,19074,94955,21354,36936,935102,667103,8746,388792,741
25602,6032,22124,40746,522106,58253,85154,76546,80347,98056,73837,03653,03753,037585,582
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,456,373
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี