ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าชัย
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 24 ม.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256364,408-----------64,408
256244,338150,82738,699107,694162,399110,25995,68289,32573,588118,31849,36655,6991,096,194
2561105,29941,39166,86974,59770,19074,94955,21354,36936,935102,667103,8746,388792,741
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,548,093
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี