องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท