หน้าหลัก
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
   

ทางหลวงแผ่นดิน สายชัยนาท - วัดสิงห์

ทางหลวงชนบท เลียบแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5 และหมู่ที่ 9

ทางหลวงชนบท สายบ้านหลังดอน - นางลือ

ทางหลวงชนบท สายท่าไม้ - ทางหลวงแผ่นดินสายชัยนาท - วัดสิงห์

ทางหลวงชนบท สายท่าชัย - นางลือ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกหมู่บ้านในตำบล

เรือโดยสารข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ไปอำเภอเมืองชัยนาท

กระเช้าโดยสารข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
 
         

แม่น้ำ จำนวน 1 แห่ง

หนองน้ำ จำนวน 6 แห่ง

ลำคลอง จำนวน 16 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 980 แห่ง

บึง จำนวน 2 แห่ง
 
ทรัพยากรดิน สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียว

สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 5 แห่ง

สนามฟุตบอล จำนวน 5 แห่ง