หน้าหลัก
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   [ประกาศ] ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562   28 ก.ย. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   [ประกาศ] โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ สายจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงหนองหวาย บ้านท่าไม้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท   20 ก.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   [ประกาศ] โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางวัดสะพาน บ้านวัดสะพาน หมู่ที่ 11 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท   20 ก.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   [ประกาศ] โครงการต่อเติมศูนย์ อปพร. โดยปรับปรุงอาหารต่อเติมหลังคาที่จอดรถน้ำ อบต.ท่าชัย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท   20 ก.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   [ประกาศ] โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าชัย - บ้านหนองตาดำ หมู่ที่ 3 - 6 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท   20 ก.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   [ประกาศ] โครงการวางท่อ PVC ขนาด 12 นิ้ว สายข้างแทางเข้าหนองพุงรี บ้านโพธิ์เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท   17 ก.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   [ประกาศ] โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท   17 ก.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   [ประกาศ] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุดทางรัก ถึง หนองหวาย บ้านท่าไม้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท   17 ก.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   [ประกาศ] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้น-ลงในหมู่บ้าน จำนวน 6 ซอย บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท   17 ก.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   [ประกาศ] โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวัดงิ้ว-บ้านท่าชัย หมู่ที่ 1-3 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท   9 ก.ย. 2561 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6