ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าชัย
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 23 ต.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2561105,29941,39166,86974,59770,19074,94955,21354,36936,93550,626--630,438
25602,6032,22124,40746,522106,58253,85154,76546,80347,98056,73837,03653,03753,037585,582
2559--------1,3123,7021,7792,3759,168
ยอดยกมาตั้งแต่ 26 ก.ย. 2559 ถึง 31 ส.ค. 2559   -1,225,188
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี